XPO świętuje Międzynarodowy Dzień Kobiet rozmowami między liderkami i pracownikami w całej Europie

Komunikat prasowy | Lyon, France | 7 marca 2023

XPO, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań transportowych i logistycznych w Europie, aktywnie angażuje się w promowanie wszelkich form różnorodności i integracji jako codziennej części swojej kultury. Firma uczci Międzynarodowy Dzień Kobiet, potwierdzając swoje zaangażowanie w zapewnianie kobietom równego dostępu do wszystkich stanowisk pracy, czego dowodem jest pierwsza w historii firmy seria dyskusji łącząca kobiety-liderki z kolegami z całej Europy. 
 
Rozpoczynające się 8 marca i trwające przez cały miesiąc serie wewnętrznych dyskusji grupowych na poziomie europejskim i krajowym w XPO. Ta koncepcja, która została entuzjastycznie poparta przez liderki XPO, jest zorganizowana jako inspirujące rozmowy, podczas których kobiety będą dzielić się spostrzeżeniami na temat tego, co sprawia, że odnoszą sukcesy w swoich rolach i są dumne ze swojej kariery. Dając dobry przykład, XPO zamierza rozbić wszelkie potencjalne szklane sufity i zachęcić do pracy w transporcie i logistyce. 
 
Oprócz wewnętrznych dyskusji, wiele oddziałów XPO zorganizowało wydarzenia na poziomie krajowym, otrzymując silny odzew w postaci zaproszeń kierowanych do kobiet-liderów u klientów, dostawców i partnerów biznesowych XPO. Indywidualne punkty widzenia tych inspirujących kobiet podkreślą znaczenie otwartej kultury. 
 
Valerie Chaut, Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich w  Europe w XPO, powiedziała: „Naszą misją jako lidera jest promowanie nowoczesności i atrakcyjności naszego sektora oraz walka z uprzedzeniami, że są to zawody zorientowane na mężczyzn. Międzynarodowy Dzień Kobiet daje nam europejską platformę do promowania różnorodnej i integracyjnej kultury, którą budujemy w całej naszej firmie. Nasze zaangażowanie na rzecz równych szans dla wszystkich ma zasadnicze znaczenie dla tego, jak definiujemy sukces”. 
 
XPO jest również aktywnie zaangażowane w promowanie środowiska otwartej komunikacji, które obejmuje dostęp do zawodu  dla kobiet-kierowców ciężarówek. Firma zorganizowała inauguracyjne Forum Kierowców Kobiet we Francji i Wielkiej Brytanii w 2022 r., dając kobietom możliwość porozmawiania z kierownictwem i zasugerowania sposobów na zwiększenie ich doświadczenia zawodowego. W tym miesiącu, zbiegając się z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet, XPO ogłosi nadchodzące daty Forum Kobiet Kierowców w 2023 roku. 
 
Luis Gomez, CEO XPO Europe, powiedział: „Nasi ludzie są naszym największym atutem, a kobiety XPO są twórcami zmian, które popychają naszą firmę i branżę do przodu. Zobowiązujemy się wykorzystywać naszą pozycję lidera w Europie, aby umożliwić jak największej liczbie kobiet zdobycie satysfakcjonującej kariery. Najbardziej przekonującym sposobem, aby to zrobić, jest wysłuchanie samych kobiet — naszych kobiet-kierowców, operatorów i menedżerów biznesowych — i będziemy nadal zapewniać, że będą miały silny głos w naszej kulturze”. 
 
Innowacyjna oferta usług XPO obejmuje ładunek ciężarowy z obsługą technologii, ładunek drobnicowy, pośrednictwo w transporcie ciężarowym, transport zarządzany, ostatnią milę i spedycję. Firma dostosowuje swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów w różnych sektorach konsumenckich, handlowych i przemysłowych oraz podczas wydarzeń światowej klasy.