W okresie pandemii COVID-19, bezpieczeństwo pracowników stanowi dla firmy XPO Logistics najwyższy priorytet

Komunikat prasowy | Lyon, France | 14 kwietnia 2020

Firma podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania w celu zapewnienia ochrony swoich pracowników na całym świecie, którzy realizują dostawy wyrobów medycznych o krytycznym znaczeniu, wyposażenia ochronnego, żywności i napojów oraz artykułów gospodarstwa domowego 

Firma XPO Logistics, będąca wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw, szybko dostosowała swoją działalność do wybuchu pandemii COVID-19, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich pracowników i utrzymać ciągłość kluczowych usług. Firma wykorzystuje połączenie rygorystycznych środków ochronnych, technologii i wirtualnej komunikacji, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom we wszystkich 30 krajach, w których prowadzi swoją działalność. 

Zespoły XPO pracują w bezprecedensowych okolicznościach, zapewniając za pośrednictwem swojego łańcucha dostaw przewóz towarów o kluczowym znaczeniu, takich jak produkty medyczne, środki ochrony indywidualnej, żywność i napoje, urządzenia telekomunikacyjne, artykuły gospodarstwa domowego oraz materiały biznesowe. Firma zapewnia niezbędne wsparcie swoim klientom przemysłowym, detalicznym i instytucjonalnym, a także agencjom rządowym. 

Malcolm Wilson, dyrektor generalny regionu Europy firmy XPO Logistics, powiedział: „Naszym najważniejszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym kolegom, a jednocześnie pomaganie naszym klientom i społecznościom w tej kryzysowej sytuacji. Dzięki naszemu wyjątkowemu zespołowi pokonujemy wyzwania, których nigdy wcześniej się nie spodziewaliśmy”. 

Prawie wszystkie lokalizacje firmy XPO kontynuują prowadzenie swojej działalności, zkrótkoterminowymi przerwami w celu przeprowadzenia dokładnego czyszczenia w razie potrzeby. Klienci mają nieprzerwany dostęp do pełnego zakresu usług transportowych firmy: dedykowanych i niededykowanych przewozów ciężarówkami, przewozu ładunków częściowych, obsługi ostatniego kilometra, transportu zarządzanego i ogólnoświatowej spedycji. 

Ponadto firma XPO udziela pomocy krajowym, regionalnym i lokalnym władzom w zakresie zarządzania kryzysowego. W Hiszpanii firma prowadzi dystrybucję masek i innych środków ochronnych na rzecz wspólnoty autonomicznej Kastylii i León. W Stanach Zjednoczonych XPO współpracuje z nowojorskim Departamentem Zarządzania Kryzysowego w zakresie dystrybucji wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do życia dla osób odizolowanych w epicentrum pandemii.

Firma XPO szybko wdrożyła kompleksowe protokoły operacyjne, w których priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, a jednocześnie wykonywanie zadań firmy jako wyznaczonego dostawcy niezbędnych usług infrastrukturalnych.

  • Pracownicy XPO na całym świecie uzyskali możliwość wykonywania pracy z domu, kiedy tylko jest to możliwe. W przypadku pracowników, którzy muszą pracować wposzczególnych lokalizacjach, firma zapewnia ścisłe przestrzeganie wskazówek Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i władz krajowych, a także własnych, firmowych protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  • Firma wprowadziła programy online dostępne w siedmiu językach, aby pomóc pracownikom zarządzać zmianami podczas pandemii. Obejmują one sesje wideo na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania stresem i pracy na odległość, a także informacje na temat obowiązujących specjalnych zasad. 

  • We wszystkich jednostkach roboczych XPO przestrzegane są zalecenia dotyczące zachowania bezpiecznej odległości między pracownikami. Tam, gdzie to możliwe, wpomieszczeniach roboczych ustawione zostały ścianki oddzielające poszczególne stanowiska pracy, a na posadzce umieszczone zostały specjalne oznakowania, aby zapewnić ograniczenie kontaktu między pracownikami. Ograniczone zostało przyjmowanie osób odwiedzających w pomieszczeniach biurowych i w terenowych lokalizacjach XPO. 

  • Systematycznie przekazywane są informacje wyjaśniające pracownikom zalecenia lokalnych władz, a menedżerowie placówek, starsi członkowie zespołu i pracownicy działu zasobów ludzkich uczestniczą w spotkaniach organizowanych przed rozpoczęciem zmian, aby podkreślić znaczenie przestrzegania wytycznych dotyczących bezpiecznej odległości oraz konieczności natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy w razie zachorowania. Zasady te są dodatkowo przypominane na specjalnych tablicach umieszczonych w poszczególnych placówkach. 

  • Kierowcy i pracownicy firm współpracujących z XPO realizują dostawy bezdotykowe zawsze, gdy tylko jest to możliwe, wykorzystując cyfrową weryfikację obrazu jako dowód dostawy i zarządzając przepustowością na cyfrowej platformie transportowej firmy. 

  • Firma zapewniła dodatkowe środki czyszczące na stanowiskach pracy oraz przekazała pracownikom środki ochrony indywidualnej i produkty dezynfekcyjne, wprowadziła również zasady dotyczące ich zamawiania oraz monitorowania poziomu zapasów. 

  • Firma XPO opracowała dostępny w wieku językach portal COVID-19, dzięki któremu pracownicy mogą uzyskać dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa, wprowadzonych przez firmę specjalnych zasad i środków zapobiegawczych, a także świadczeń dostępnych online.