Jak stawiamy czoła COVID-19

Zasoby | Greenwich, Conn. | 26 marca 2020

Wiadomość do naszych pracowników, klientów i społeczności

Jako że COVID-19 nadal się rozprzestrzenia, podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby chronić naszych pracowników i służyć naszym klientom, tak abyśmy mogli zminimalizować zakłócenia w łańcuchu dostaw, a zatem zmniejszyć negatywny wpływ na całe społeczeństwo. Odgrywamy kluczową rolę w czasie tego kryzysu, ponieważ dostarczamy żywność, urządzenia i materiały medyczne, technologię i wiele innych. Nasi klienci polegają na nas w zakresie realizacji zamówień, transportu towarów i magazynowania zapasów, od których uzależnione są rodziny, społeczności, szpitale i przedsiębiorstwa.

Logistyka XPO jest infrastrukturą kluczową. Angażujemy się też w pomaganie naszym klientom w stawianiu czoła zakłóceniom poprzez proaktywne plany ciągłości działania w poszczególnych krajach.

Służąc naszym klientom i społecznościom, skupiamy się również na ochronie naszych pracowników, z których wielu znajduje się na pierwszej linii łańcucha dostaw w niespotykanych dotąd warunkach. We wszystkich naszych zespołach widzimy przykłady odporności i zaradności, które inspirują nas do kontynuowania naszej ważnej pracy oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych współpracowników i klientów. Doceniamy każdy wysiłek, który wykonują nasi współpracownicy, aby utrzymać naszą działalność, dbać o siebie nawzajem i zapewnić ciągłość łańcucha dostaw.

Podejmujemy ostrożne działania w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i ich rodzin, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, jak również z własnymi protokołami firmowymi. Poleciliśmy pracownikom, aby pozostali w domu, jeśli są chorzy, mają zostać przebadani lub uważają, że byli narażeni na zarażenie COVID-19. Poinstruowaliśmy ich o konieczności zgłaszania wszelkich przypadków narażenia, problemów zdrowotnych lub podróży do obszarów wysokiego ryzyka.

XPO stworzyło to centrum zasobów na temat COVID-19 w celu udostępnienia aktualnych informacji pracownikom, naszym klientom i mediom, które na bieżąco informują nasze społeczności.

Pracownicy

Centrala informacyjna na temat pracy podczas epidemii COVID-19(wewnętrzna) –  informacje i zasoby na temat COVID-19, procedury i polityki dotyczące zasobów ludzkich, najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji w pracy zdalnej.

Klienci

Aktualne informacje dla klientów – informowanie o działaniach, które podejmujemy w celu zabezpieczenia pracowników i zapewnienia klientom ciągłości działania handlowego.

Kontakt z nam – jesteśmy gotowi pomóc Ci rozwiązać wszelkie trudności, które możesz napotkać. Jeśli potrzebujesz wsparcia, masz jakiekolwiek pytania lub chcesz przedyskutować nowe wyzwanie, napisz na nasz adres e-mail.

Media

Centrum mediów –  zasoby dla mediów, w tym dane kontaktowe, logo, grafiki i filmy zatwierdzone do użytku.