De meer uitdagendere weg kiezen

Leadership | Josephine Berisha, Chief Human Resources Officer | 8 maart 2021

Women in an XPO transport depot

Het thema van Internationale Vrouwendag dit jaar is "Kies voor de uitdaging" en ik heb het geluk dat XPO over de hele wereld zoveel getalenteerde vrouwen heeft aangetrokken die het hebben aangedurfd om die keuze te maken. Het is niet gemakkelijk om de stereotypen en misvattingen die in een door mannen gedomineerde sector de kop opsteken, uit te dagen. Degenen die ervoor hebben gekozen om tegen de aloude normen in te gaan, terwijl eenvoudiger wegen zo vaak lonken, verdienen het om erkend te worden. 
  
Als ik denk aan de vele bijdragen die de vrouwen van XPO hebben geleverd in de tien jaar dat het bedrijf bestaat, denk ik eraan hoe onze vooruitgang zeker zou zijn belemmerd als we geen cultuur hadden gehad waarin vrouwen worden gesteund en gestimuleerd. Het werk om die cultuur in te voeren was vanzelfsprekend voor een leiderschapsteam van mannen en vrouwen die vanaf het begin eisten dat kansen geen van beide geslachten zouden bevoordelen. We wisten dat als XPO zou voldoen aan wat wij allemaal als een enorm potentieel zagen, vrouwen en mannen noodzakelijkerwijs een even belangrijke rol zouden spelen op alle niveaus en in alle functies.  

We waren ons er ook terdege van bewust dat het nastreven van een gewenst resultaat een vastberaden, verenigde inspanning vereist. En we hielden onszelf niet voor de gek - het was duidelijk dat het van essentieel belang zou zijn hulp van buitenaf in te roepen. We wisten dat we moesten samenwerken met partners die onze waarden delen.  

De partnerschappen die we in de loop der jaren hebben gevormd, vormen samen een opbeurend verhaal van aanmoediging en belangenbehartiging. Organisaties als Women in Trucking en AWESOME (Achieving Women's Excellence in Supply Chain Operations, Management & Education) hebben ons geholpen best practices te ontwikkelen die de loopbaanontwikkeling van vrouwen bevorderen. De vooruitgang die we samen hebben geboekt, is bemoedigend.  

Er is nog steeds een enorme hoeveelheid werk te doen, maar de impact van onze vrouwelijke werknemers is onmiskenbaar. Als hoofdsponsor van het Women at XPO-netwerk is het mijn doel ervoor te zorgen dat de vrouwen van XPO niet alleen overal kansen zien, maar ook worden gesteund door collega's die van hun prestaties leren en hen daarvoor belonen. De vrouwen van XPO hebben mensen over de hele wereld geïnspireerd die ze nooit zullen ontmoeten. Ze zijn rolmodellen, of ze zichzelf nu zo zien of niet.   

Of ze nu een vrachtwagen besturen, robots programmeren of zitting hebben in de C-suite of in de raad van bestuur, de vrouwen van XPO laten zien wat er mogelijk is. Ze hebben bewezen dat vrouwen en meisjes keuzes kunnen maken waarvan ze misschien nooit hadden durven dromen. En dat ze echt kunnen kiezen voor een uitdaging.