Liefdadigheids initiatieven van XPO tijdens de COVID-19 pandemie

Leadership | Malcolm Wilson, Chief Executive Officer–Europe | 3 maart 2021

In moeilijke tijden is het gemakkelijk om naar binnen te keren en ons alleen te richten op onze eigen dringende behoeften.   
 
Bij XPO Logistics richten we onze aandacht ook naar buiten - op onze partners, onze klanten, onze teamleden en onze lokale gemeenschappen.   
 
Het was voor mij een nederige ervaring om te zien hoeveel liefdadigheidsinitiatieven we de laatste tijd in heel Europa hebben ondernomen, vooral te midden van een ongekende pandemie.   
 
Een aspect van ons liefdadigheidswerk waar ik van genoten heb, is de manier waarop we deze liefdadigheidsinstellingen te weten komen. De ideeën komen van onze mensen, die de doelen goed kennen en ervoor opkomen. Ze geven niet alleen terug en vertrekken. Ze geven terug en zien de positieve veranderingen omdat ze vaak zelf in de gemeenschappen wonen die we helpen.   

XPO's maatschappelijke betrokkenheid in heel Europa  

De voorbije maanden hebben we verschillende liefdadigheidsinstellingen en verenigingen gesteund. Hieronder volgen enkele van de hoogtepunten, maar er zijn er nog veel meer die ik zou kunnen delen; sommige werden uitgevoerd op het niveau van de site of zelfs door individuele teams:  

  • In het Verenigd Koninkrijk hebben we meer dan acht ton voedsel geleverd aan 30 voedselbanken. Dit is het equivalent van 10.000 maaltijden voor kwetsbare mensen. In totaal hebben onze collega's de afgelopen zeven jaar bijna 50.000 maaltijden gedoneerd.
  • Onze teams doneerden meer dan 10.000 kilo voedsel aan de Spaanse Federatie van Voedselbanken in Spanje. Daarmee konden mensen in 23 provincies worden gevoed.
  • Voor de nieuwjaarsvakantie zamelden onze collega's in Rusland geld in om snoep en sap te kopen voor 417 verpleeghuisbewoners in Vyshny Volochek. Zij verleenden ook liefdadigheidshulp aan het Centrum voor de bescherming van het gezin, het moederschap en het kind. Het centrum biedt uitgebreide steun aan zwangere vrouwen in crisissituaties, alleenstaande moeders en gezinnen met een laag inkomen. Op oudejaarsavond kochten onze medewerkers cadeaus en snoep voor de kinderen daar.
  • In Italië hebben we een liefdadigheidsdonatie gedaan aan ADMO - een vereniging die zich richt op voorlichting van het Italiaanse publiek over leukemie, lymfomen, myeloom en andere bloedkankers door middel van donatie en transplantatie van beenmerg.
  • In Frankrijk hebben collega's van 17 vestigingen deze maand voedsel, hygiëne- en babyproducten ingezameld voor de liefdadigheidsinstelling Restaurants du Coeur, die voedsel verstrekt aan mensen in nood. De liefdadigheidsinstelling werkt ook mee aan de sociale en economische integratie van mensen en voert actie tegen armoede in het algemeen. Ook hebben wij in de regio Parijs in Frankrijk 90.000 operatiemaskers aan plaatselijke ziekenhuizen geschonken.   

We zijn een meelevende en zorgzame organisatie, en de kracht van onze cultuur straalt er vanaf wanneer zo veel van onze teams zich inzetten om hun lokale gemeenschappen te ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen in Team XPO voor al uw uitstekende werk. Het wordt gewaardeerd, en samen kunnen we de wereld vooruit blijven helpen.