XPO- Forms Stuurgroep voor het bevorderen van diversiteit en inclusie

People and Culture | Northampton, UK | 28 september 2020

Met het oog op een meer gestructureerde aanpak om zijn ambitieuze diversiteits- en inclusieagenda vooruit te helpen, heeft XPO de Stuurgroep Diversiteit, Inclusie en Behoud gevormd. Tot nu toe hebben 29 leiders van alle XPO's in Noord-Amerika en Europa zich samengevoegd om deel te nemen aan dit transformerende initiatief.

Het comité richt zich op het identificeren van de diversiteits- en inclusiebehoeften van het bedrijf en op het ontwikkelen van strategieën om een cultuur te bevorderen waarin elke werknemer zich gewaardeerd voelt en een echt gevoel van saamhorigheid ervaart. De formele taakomschrijving van het Comité gaat recht in de richting van de essentie:

"Onze missie is het bevorderen van diversiteit, inclusie en respect binnen onze organisatie, waarbij we dienen als rolmodellen en leiders en tegelijkertijd een collectieve katalysator zijn voor het begrijpen en waarderen van het unieke karakter van alle XPO-werknemers".

De leden van het Comité hebben zich ook verenigd rond een visie die zowel ambitieus als inspirerend is:
  
"De wereld vooruit helpen door een onderneming en een lokale 'OneXPO'-cultuur te versterken, waar mensen willen werken omdat we de diverse stemmen, talenten, identiteiten, achtergronden en ervaringen van individuen waarderen om onze innovatie naar de toekomst te leiden en superieure bedrijfsresultaten te leveren". 
 
Met het oog op een zo snel mogelijke ontwikkeling heeft het Comité een actieplan ontwikkeld, dat in eerste instantie acht werkstromen heeft opgeleverd: 

  • Communicatie
  • Diversiteit Recruitment
  • Werknemersgroepen
  • Externe partnerships en Community Engagement
  • Externe sprekers Series
  • Organisatorische en culturele Assessment
  • Performance Management
  • Diversity Program voor leveranciers  

    Deze workstreams komen samen rond een vastberadenheid om de verantwoordelijkheid en de meetbare resultaten intern te sturen, en om te dienen als een gewaardeerde partner in de zoektocht van de community om sociale rechtvaardigheid te bevorderen.